C-uppsats: Djurrättsetik och vargjakt

Så var äntligen min c-uppsats inlämnad. Om en vecka väntar uppsatsseminiarum och sen är jag helt klar. Ämnet denna termin har varit djurrättsetik och jag har skrivit inom ramen för Tro- och Livsåskådningsvetenskap. Så här ser min sammanfattning ut. Är du intresserad av att läsa mer skriv en kommentar så mailar jag uppsatsen.

Jag lever med en katt och tycker mig märka på henne att hon har känslor och att hon är medveten om sin omgivning. Vidare tror jag inte bara att det är våra tamdjur som fungerar på detta sätt utan även vilda djur, som exempelvis vargar. Den uppfattningen har gjort mig intresserad av både djurrättsfrågor och debatten i media kring vargjakten som pågick i Sverige i början av 2010. Utifrån detta intresse ställde jag mig två frågor: Varför anser en djurrättsetiker som till exempel Tom Regan att vargjakt är fel? Hur kan jägaren och debatten i media kring den svenska vargjakten förstås med hjälp av Regans teori? 

Tom Regan är djurrättsetiker och argumenterar för att djur har moraliska rättigheter precis som människor. Dessa moraliska rättigheter innebär två saker: andra har ingen moralisk rätt att skada oss och andra har inte rätt att blanda sig i vår valfrihet. Enligt Regan har både människor och djur (åtminstone däggdjur och fåglar) moraliska rättigheter eftersom vi har ett gemensamt beteende och ursprung och vi har gemensamma kroppar och system. Det medför att vi båda är livssubjekt med Regans terminologi. Att djur har moraliska rättigheter medför att Regan anser att det är fel av oss människor att jaga. För att visa på detta tar han i sin bok Tomma burar upp fem förklaringar från jägarna själva och dementerar dessa. Jag har använt dessa fem förklaringar i min analys av debatten i media kring den svenska licensjakten på varg. Utifrån analysen fick jag fram en bild av den svenske vargjägaren, en bild som visar att de framförallt jagar för att hjälpa den inavlade svenska vargstammen, för att vargen ställer till med problem och för att det är roligt.

Vidare presenterade jag Regans syn på medias framställning av djurrättsförespråkarna och använde denna syn i min analys av mediadebatten i Sverige. Den bild jag fick fram från Sverige skiljer sig från Regans tankar då djurrättsförespråkarna inte syns i debatten i media här i Sverige. Det är istället jägarna och deras intresseorganisation som gång på gång kommer till tals. Anledningarna till det kan vara många och jag har inget konkret svar på det, här behövs det ytterligare forskning. Speciellt då jag tror att etiska teorier och det moraliska perspektivet skulle göra nytta i debatten, det skulle tillföra en annan dimension nämligen varför jakt är fel, varför jakt tillför djur skada och begränsar deras frihet samt varför människan inte bör utnyttja djuren för sin egen vinnings skull. Vi skulle genom etik och moral, teori och praktik få andra argument både i mediadebatten och i diskussionen kring jakt.

Annonser

%d bloggare gillar detta: