Att ha integritet

Jag har fått höra från flera håll att jag har integritet, till och med hög integritet. Jaha, har jag tänkte. Det låter ju bra, eller? Alla vet ju vad integritet betyder, eller gör vi alla det? För mig betyder integritet det som är privat, att jag inte behöver dela med mig av allt utan får ha något som är mitt eget. Men jag förknippar mer integritet med samhället, med juridik och politik. Varför vet jag egentligen inte. Så jag undersökte det hela lite för att sätta det i relation till de kommentarer jag gått.

NE.se finns följande förklaringar till integritet:
integritet, rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp (personlig integritet).

integritet, helgjutenhet, vilket innebär att veta sitt mål och kunna handla efter sin övertygelse och stå emot påtryckningar.

integritet, inom folkrätten rätt för en nation att inte få sina gränser kränkta av t.ex. främmande flygplan eller u-båtar (nationell integritet).

integritet, upplevelse av att ha ett, och bara ett, jag och inte som vid schizofreni två eller flera.

Min spontana tanke efter att ha läst på NE.se är att personerna borde mena att jag veta vad jag vill, vart jag är på väg och framförallt att jag står för mina övertygelser utan att låta mig påverkas. Det stämmer ganska väl även om jag inte är helt säker på vart jag är på väg.

Wikipedia kan man läsa följande om integritet:
Integritet är ett begrepp som innebär frihet från självmotsägelser i handlingar, värderingar, metoder, principer, förväntningar och så vidare. Inom etiken handlar det om ärlighet och sanningshalt. Integritet kan betraktas som motsatsen till hyckleri i den meningen att det ytterst handlar om huruvida något är konsistent eller självmotsägande, exempelvis skall diskussionsparter med (möjligen skenbart) olika värderingar antingen stå för dessa eller också erkänna ett analytiskt misstag och justera sin åskådning.

Ordet stammar från latinets integer som betyder hel eller komplett. I många sammanhang handlar det om kvaliteter som ärlighet och en helgjuten karaktär som individ, organisation, etc. Man kan man tänkas värdera graden av integritet efter i vilken utsträckning man handlar efter de värderingar, övertygelser och principer man hävdar att man har.

Integritet som egenskap innebär att någonting är väl sammanhängande (integrerat) och motsägelsefritt inom ramen för vissa principer. Ju bättre detta någonting hänger ihop och har färre motsägelser (interna fel och konflikter) desto högre grad av integritet finns det.

Exempel på några tillämpningsområden och dess möjliga tolkningar:

 • Intellektuell integritet – när tankar och slutledningar hos en enskild person eller grupp är så logiskt sammanhängande och motsägelsefria att individen eller gruppen ifråga känner mod att stå för dem och följa dessa oavsett vilka logiska konsekvenser inom tankesystemet de än leder till (läs till exempel om Einstein).
 • Emotionell integritet – när ens känslovärld är så väl sammansatt att personen ifråga upplever en starkt inre trygghet och tillfredsställelse i hela sin tillvaro. Man upplever sig varken splittrad eller frustrerad utan enbart lugn och harmonisk, uppfylld av ett lyckotillstånd.
 • Psykisk (själslig) integritet – ett enhetligt, icke splittrat JAG där olika psykiska egenskaper (psyke) hänger ihop på ett så kompletterande sätt att de upplevs som en helhet (se identitet). Motsatsen är psykisk splittring det vill säga schizofreni.
 • Andlig integritet – när ens abstrakta idéer och/eller andliga föreställningar hänger ihop på ett så enhetligt och sammanhängande sätt att de leder till en stark övertygelse eller tro (se även trofast eller religiös) att man är beredd aktivt försvara den med handling, ibland även till priset av eget liv. (läs till exempel om Jesus liv).
 • Moralisk integritet – innebär att en individ, grupp eller organisation av egen inre övertygelse inom ramen för ett humanistisk–etiskt system respekterar andra människors värde och är beredd att aktivt försvara deras rätt till okränkbarhet; kämpa mot orättvisor och maktmissbruk (se civilkurage) trots eventuellt motstånd och negativa följder med fara för sitt liv eller social status (till exempel Sokrates fall).

Begreppet integritet kan även syfta på den offentliga personens förmåga att utöva sin makt, ledarskap eller annat inflytande på ett sådant sätt att den inte låter sig påverkas av sina egna intressen och/eller korrumperas. (Källa)

När jag läste på Wikipedia förstod jag varför jag sammankopplar integritet med juridik och politik. Samtidigt gav det mig också en bild av vad dessa personer kan mena och jag kan nog hålla med, jag har hög integritet. Det jag dock tycker är viktigt i sammanhanget är också att jag inte försöker pådyvla andra människor mina övertygelser. Frågor någon berättar jag men jag är inte ute efter att frälsa hela världen. Vilka val jag gör är upp till mig och dina val är upp till dig. Så, jag tar det som något positivt att folk anser att jag har integritet.

Annonser

2 kommentarer (+lägga till din?)

 1. Annika
  Sep 22, 2012 @ 22:16:54

  Jag fick nog lära om vad integritet betydde, jag trodde nog att det mer handlade om att man inte lät folk trampa på inom ens egen privata sfär

  Gilla

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: